Д
г
Studio Solution              Copyright © 2013
Преди много, много време.
Покрай един голям град, покрай бреговете на Черно море, добри и смели хора построиха дворец за чудо и приказ, просторен и слънчев. В него имало много много стаи, но в тях всичко било малко, малки стаи, малки масички, малки столчета и малки бели креватчета.В този дворец всичко било малко, освен големия син басейн, където слънчеви зайчета се гонели по бистрата вода и на всякъде имало играчки кукли, топки, самолети.Дори в големия заден двор имало играчки, пързалки и люлки, катерушки и ракети, този дворец бил достоен за малките принцове и принцеси, които живеели в него...
това били децата от кв. Меден Рудник.Този дворец бил за тях...
ДГ "Делфин"  е най - голямата детска градина не само в гр. Бургас, но и в в България. В нея се отглеждат и възпитават с много любов близо 483 деца - в 4 яслени групи и 12 градински групи, за деца от 1 до 7 годишна възраст .   ДГ "Делфин", е сред утвърдените възпитателно - образователни заведения в град Бургас. Отворило врати през далечната 1981 година, то се превръща в привлекателен център за деца и родители. През своята дългогодишна история ДГ  "Делфин",  чрез своя педагогически, медицински и помощен персонал,успя да съчетае добрата традиция от миналото със съвременните методи на възпитание и обучение.
С богатата си и уютна материална база, детската градина е приказен дом за нашите деца. Създадени са условия за пълноценно детство, равен старт на всяко дете, емоционално благополучие и целенасочена предучилищна подготовка за успешна реализация в училище.
Учебно-възпитателната работа е съобразена с държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка за училище. Осъществява се чрез образователни направления - математика; български език и литература,  социален свят, природен свят; КТБД, изобразително изкуство, музика, физическа култура и игрова култура. Децата с радост и удоволствие участват в празници и развлечения - Коледа; Баба Марта; Великден; тематични тържества.
Много са престижните грамоти и отличия за постигнати резултати от музикални и танцови изяви, грамоти за постижения от изложби на детски рисунки.

Екипът от високо квалифицирани педагози, с много топлина, любов и доброта, възпитава и обучава своите малки възпитаници.
Нашата цел:

Превръщане на детската градина в територия на децата.

Подцели:

-Осигуряване на равни възможности за физическо, духовно и социално развитие на децата.

-Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите способности.

-Обединяване усилията на семейството и детската градина за правилното личностно и социално развитие на детето.

-Интегриране на деца със специални образователни потребности.
начало
прием
Делфин
съвети
галерия
Контакти
Директор Красимира Лазарова
Тел.:   056/ 85 23 12
Факс:  056/ 85 20 12
Адрес: гр. Бургас, к-с Меден рудник, ул. "Въстаническа" 42
първа група
втора група
предучилищна
трета група
яслена група
1
2
4
3
А
Б
В
А
Б
В
А
Б
В
А
Б
В
АКТУАЛНИ НОВИНИ